08 Rytterkviste

rytter4

Udbudsmateriale for Rytterkviste:
Svarende til krav i BR18.

Rytterkviste med tegl og zinkflunke
08TZ Rytterkvist

Download hele tegning som Dwg-fil.
Download hele tegning som .pdf-fil.
Eller klik her og forstør.

Rytterkvist med zinktag og glasflunke.
08ZG Rytterkvist

Download hele tegning som Dwg-fil.
Download hele tegning som Pdf-fil.
Eller klik her og forstør.

Lodret snit, Flunk/tag, ZZ
08ZZ Rytterkvist lodret snit front
Lodret snit, Front, zinkfl.
08ZZ Rytterkvist lodret snit flunk
Vandret snit, zinkflunke
Vandret snit, 145 mm zinkflunke med træhjørnestolpe
Snit i hjørnestolpe, zinkfl.
Hjørneløsning 145 mm træ
Rytterkvist med zinktag og zinkflunke.
08ZZ Rytterkvist

Download hele tegning som Dwg-fil.
Download hele tegning som Pdf-fil.
Eller klik her og forstør.

Vandret snit, glasflunke
Vandret snit, glasflunke sammenskåret, træ
Lodret snit i front ved glasflunke
08ZG Rytterkvist lodret snit front
Lodret snit i flunk ved glasflunke
08ZG Rytterkvist lodret snit flunk