Quattro Tagkviste

(K)Vidste du det???

UPS!!!  Pas nu på, at du ikke snubler over træprocenten.                                                                     

Bygningsreglementets mindstekrav til u-værdien for kvistflunke er 0.30 W/m²K. Slår man op i en u-værditabel ser man, at der skal være plads til 145 mm isolering.

Derfor udføres mange flunkkonstruktioner med  45×145 mm spærtræ.

Men den går ikke.   Kvistflunke har en meget høj træprocent, typisk mellem 20 og 30%, og da træ har en ringe isoleringsværdi med en λ-værdi på 1.30, må der andre tiltag til. Selv bedre isoleringstype som λ 0.034 eller  λ 0.032 er ikke nok. Der skal enten øget isoleringstykkelse eller superisolering til.

Du kunne jo også overveje en Quattro Færdigkvist med superisolering, så er du altid sikker på at kvisten overholder den krævede U-Værdi for det samlede element.

 

God Jul

 

—————————————————————————————————————————————————————————

Det er NO-GO ikke at ventilere til det fri, både hvad angår flunke og tagflader. Her er eksempler på, hvor man har ringe intern ventilation og derfor er afhængig af andre bygningskonstruktioners ventilationsevne.

                   

Kviste bør ikke intern-ventileres, de skal være selvventilerende i alle flader.    Se bl.a. anvisningen i ”Gode Tage

Quattro-Færdigkviste, er fuldt ventilerede til det fri,så vær opmærksom på dette, når du vælger dit kvistprodukt.      

Quattros konstruktionsprincipper og CE-Certificering er medvirkende til at vi yder 10 års garanti.