Quattro Tagkviste

(K)Vidste du det???

UPS!!!

Det er NO-GO ikke at ventilere til det fri, både hvad angår flunke og tagflader. Her er eksempler på, hvor man har ringe intern ventilation og derfor er afhængig af andre bygningskonstruktioners ventilationsevne.

                   

Kviste bør ikke intern-ventileres, de skal være selvventilerende i alle flader.    Se bl.a. anvisningen i ”Gode Tage

Quattro-Færdigkviste, er fuldt ventilerede til det fri,så vær opmærksom på dette, når du vælger dit kvistprodukt.      

Quattros konstruktionsprincipper og CE-Certificering er medvirkende til at vi yder 10 års garanti.