Quattro Tagkviste

Festligt Forår med Ferieønsker.

Blomsterne springer ud, alt grønnes, det er forår – et meget travlt forår.
For at forebygge kviststress, har vi sendt en håndfuld kviste på wellness ophold på Enø Feriecenter.

Vi ønsker dem en god og afslappet sommer med masser af gæster.


 (K)Vidste du det???


NUL VEDLIGEHOLDELSE

Vælg en kvist der er helt vedligeholdelsesfri.
Ingen fuger der skal udskiftes jævnligt
Selvrensende vandrender
Gesimslister i aluminium
Overflader i zink, aluminium eller kobber


LEVEALDER

Vi vil allesammen gerne ældes med ynde. Det gælder også kviste. En kvist lever typisk i 60-70 år, men ikke alle dele i en kvist ældes på samme tid. Vinduet lever kortere, alt efter type, men den bygningsdel der lever kortest er fugerne omkring vinduer og døre. Da kvisten er en meget udsat bygningsdel, lever fugerne typisk kun ca.10 år. Altså skal fugerne udskiftes 6-7 gange i kvistens levetid. Hvem tror på at det sker, da det er meget vanskeligt at komme til dette.

Derfor:

Vælg en fugefri kvist, hvor fugen er beskyttet bag kvistens hjørnekapsel med en levetid som typisk følger vinduernes levetid. Kun herved har du en helt vedligeholdelsesfri kvist.

Quattro færdigkviste leverer naturligvis fugefri løsning.

                                                  


 

 

(K)Vidste du det???

GAB!!             

Ja, det her er godt nok kedeligt, men alligevel fordi:

I Bygningsreglement BR2018, §348 skal trækonstruktioner dimensioneres efter Eurocodes, herunder DS/EN 1995-1-1, og DS/EN 1995-1-2 trækonstruktioner. Brandteknisk dimensionering med DS/EN 1995.1.2 DK NA.

Trækonstruktioner med tilhørende nationalt anneks DS/EN 1995-1-1 DK NA 2018. I annekset præciseres, at præfabrikerede væg, gulv-og tagelementer skal være certificeret efter prEN 14732. Her præciseres  ydeevnekrav, dokumentationskrav til proceskontrol og standarden  omfatter også volumenelementer, som bokse, kviste og karnapper, som er samlet på fabrik.

Så husk at bede din leverandør om at dokumentere ovennævnte, så du ikke monterer ikke lovlige konstruktioner på din ejendom.

Quattro er naturligvis klassificeret efter Dansk Standard prEN 14732 og har Quattro Certifikat nr: 975.

Dansk Standard prEN 14732.

Quattro Certifikatnr: 975