Quattro Tagkviste

(K)Vidste du det???

LEVEALDER

Vi vil allesammen gerne ældes med ynde. Det gælder også kviste. En kvist lever typisk i 60-70 år, men ikke alle dele i en kvist ældes på samme tid. Vinduet lever kortere, alt efter type, men den bygningsdel der lever kortest er fugerne omkring vinduer og døre. Da kvisten er en meget udsat bygningsdel, lever fugerne typisk kun ca.10 år. Altså skal fugerne udskiftes 6-7 gange i kvistens levetid. Hvem tror på at det sker, da det er meget vanskeligt at komme til dette.

Derfor:

Vælg en fugefri kvist, hvor fugen er beskyttet bag kvistens hjørnekapsel med en levetid som typisk følger vinduernes levetid. Kun herved har du en helt vedligeholdelsesfri kvist.

Quattro færdigkviste leverer naturligvis fugefri løsning.

                                                  


 

 

(K)Vidste du det???

GAB!!             

Ja, det her er godt nok kedeligt, men alligevel fordi:

I Bygningsreglement BR2018, §348 skal trækonstruktioner dimensioneres efter Eurocodes, herunder DS/EN 1995-1-1, og DS/EN 1995-1-2 trækonstruktioner. Brandteknisk dimensionering med DS/EN 1995.1.2 DK NA.

Trækonstruktioner med tilhørende nationalt anneks DS/EN 1995-1-1 DK NA 2018. I annekset præciseres, at præfabrikerede væg, gulv-og tagelementer skal være certificeret efter prEN 14732. Her præciseres  ydeevnekrav, dokumentationskrav til proceskontrol og standarden  omfatter også volumenelementer, som bokse, kviste og karnapper, som er samlet på fabrik.

Så husk at bede din leverandør om at dokumentere ovennævnte, så du ikke monterer ikke lovlige konstruktioner på din ejendom.

Quattro er naturligvis klassificeret efter Dansk Standard prEN 14732 og har Quattro Certifikat nr: 975.

Dansk Standard prEN 14732.

Quattro Certifikatnr: 975


UPS!!!  Pas nu på, at du ikke snubler over træprocenten.                                                                     

Bygningsreglementets mindstekrav til u-værdien for kvistflunke er 0.30 W/m²K. Slår man op i en u-værditabel ser man, at der skal være plads til 145 mm isolering.

Derfor udføres mange flunkkonstruktioner med  45×145 mm spærtræ.

Men den går ikke.   Kvistflunke har en meget høj træprocent, typisk mellem 20 og 30%, og da træ har en ringe isoleringsværdi med en λ-værdi på 0.130, må der andre tiltag til. Selv bedre isoleringstype som λ 0.034 eller  λ 0.032 er ikke nok. Der skal enten øget isoleringstykkelse eller superisolering til.

Du kunne jo også overveje en Quattro Færdigkvist med superisolering, så er du altid sikker på at kvisten overholder den krævede U-Værdi for det samlede element.