Quattro indtager Paris!

Quattro har indgået en sponsoraftale med velgørenhedscykelholdet Team Rynkeby, der cykler til Paris fra d. 9. til 16. juli 2022 til fordel for børn med kritisk sygdom.

Til sommer sætter 2.250 Team Rynkeby-ryttere sig i sadlen for at tage turen til Paris for at samle penge ind til fordel for børn med kritisk sygdom.

Alle indsamlede midler går til Børnecancerfondens og Børnelungefondens livsvigtige arbejde for sygdomsramte børn, hvor en stor del af pengene indsamles via sponsorater fra velvillige virksomheder. Derfor har Quattro Tagkviste også indgået et sponsorat med velgørenhedscykelholdet, som tager turen til Paris fra d. 9. til 16. juli 2022.

Vores rytter Klaus Pedersen er med for 3. gang!

Høje forventninger 
Hos Team Rynkeby Fonden er den danske landechef, Jesper Bjerg, dybt taknemmelig over den støtte og opbakning de 21 danske Team Rynkeby-hold bliver mødt med, og han har også høje forventninger til velgørenhedsprojektet i den forestående sæson. 

– Det er fantastisk at se, at så mange virksomheder fortsat involverer sig i vores arbejde for kritisk syge børn og deres familier. Vi tager hul på en spændende sæson, hvor vi byder velkommen til flere hold i flere lande, så vi håber at kunne skabe endnu et stort indsamlingsresultat og hjælpe endnu flere børn med kritisk sygdom og deres familier, siger Jesper Bjerg og fortsætter.

 Og set i lyset af de forgangne sæsoner, som har været præget af Covid-19, bliver det også helt fantastisk atter at kunne cykle til Paris, så vi glæder os til at give deltagerne en oplevelse, som de sent vil glemme. Og så glæder vi os naturligvis til, at vi skal ud på landevejene og vise vores fantastiske sponsorer frem, siger han.

Team Rynkeby består i år af 2.225 cykelryttere og 360 hjælpere fordelt på 65 hold fra ni lande. Gennem 20 år har Team Rynkeby indsamlet 550 millioner kroner til børn med kritisk sygdom.

Læs flere fakta om Team Rynkeby-projektet her.

Dansk firma bag verdens mest energivenlige kvist

Quattro Færdigkvist vil på TUN-messen til marts præsentere et kvistkoncept med en u-værdi i flunke på max. 0.2 W/m²K og i tag på max 0.15 W/m²K. En nyhed, der forventes at blive nomineret til Byggeriets Energipris 2012.

Glem alt om kuldebroer, linjetab og klodsede kviste med tykke flunke. Quattro har udviklet sig til en ny og kontroversiel kvistkonstruktion hvor alle aspekter tilgodeses. Det nye kvistkoncept sigter efter en u-værdi i flunke på max 0.2 W/m²K og i tag på max 0.15 W/m²K. Vel at mærke uden at det påvirker tykkelsen. Konceptet har fået navnet Quattro+, hvilket skal signalere at her er tale om et lav-energikoncept.

Udviklingsarbejdet er i sin afsluttende fase, og både Teknologisk Institut, Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Rockwools udviklingsafdeling har været med ind over. Teknologisk Institut har bl.a. været med til at teste dugpunkter og brandmæssige egenskaber i de nye konstruktionsopbygninger, ligesom isoleringsværdier, linjetab og kuldebrosbrydninger er valideret.

Rockwools udviklingsafdeling har medvirket i projektet med sparring omkring både nye og kendte isoleringsmaterialer, og har leveret data til brug for de forskellige brandtekniske og varmemæssige udregninger foretaget af Teknologisk Institut i Århus.

Især godt for små kviste
Baggrunden for det nye super lav energi -kvistkoncept er dels de skærpede krav i Bygningsreglementet og dels et ønske om høj indeklimakomfort selv i små kviste, der med traditionel isolering ellers risikerer for ykke flunke. Quattro+ sigter efter de gamle villaer, hvor en kvist med traditionel isolering, efter de gældende krav vil have alt for tykke flunke, og dermed risikerer at spolere ejendommens helhedsindtryk. Oprindelige kviste på gamle ejendomme er som regel konstrueret med en 4 eller 5″ kvistkarm. Den nye lavenergi Quattro+ har en hjørnestolpe på ca 11 cm, men isolerer ligeså godt som 20 cm traditionel konstruktion med gængs isolering.

Konstruktionsopbygningen afsløres først på TUN messen i marts, og det forventes at den nomineres til Byggeriets energipris 2012 som en banebrydende nytænkning indenfor lavenergi konstruktionsopbygning og ventilering af zinkbeklædte flunke.

Yderligere informationer fås hos Thorstein Rasmussen, Quattro Færdigkvist, på tlf.: 55 45 00 78
info@tagkviste.dk | www.tagkviste.dk

Billedtekst: – Den nye lavenergi Quattro+ har en hjørnestolpe på ca 11 cm, men isolerer ligeså godt som 20 cm traditionel konstruktion med gængs isolering, fortæller Thorstein Rasmussen, Quattro Færdigkvist.

Billedtekst: – Med en QuattroPLUS+ er det stadig muligt at udføre slanke og elegante kviststolper og overholde bygningsreglementes kap. 7.4.2.

Billeder og filer:
7737.jpg (3264×2448, 3567 kb, download)
hjørnestolper.jpg (2418×1192, 136 kb, download)

Første kvistproducent klar til CE-mærke

Quattro Færdigkviste har bestået kravene til CE-mærket. Øvrige kvist-producenter må ganske enkelt lukke deres produktion, hvis de ikke består samme prøve.

Som den første danske producent af kviste er firmaet Quattro Færdigkvist i Næstved netop blevet godkendt til at kunne blive CE-mærket, når dette sikkerhedsstempel om kort tid bliver indført i EU.
For at sikre sig denne blåstempling, har firmaet gennemgået en omfattende procedure, der betyder, at det nu er certificeret efter DS standard – og dermed automatisk vil få tildelt dette mærke.

Med CE-mærket kan Quattro Færdigkvist i fremtiden garantere forbrugere, at alle kviste er frem-stillet i overensstemmelse med fælleseuropæiske krav til sikkerhed, sundhed og miljø. En uvildig og årlig kontrol fra DS certificering sikrer, at både materialer og kvalitet løbende lever op til denne garanti.

– Foruden at forbrugerne får en ekstra garanti med dette mærke, vil vi som virksomhed have lettere ved at sælge til de andre 26 EU-lande samt Norge, Island og Liechtenstein. For CE er netop indført af EU-kommissionen for at der skal være ensartede regler for os producenter, fortæller Thorstein Rasmussen hos Quattro Færdigkvist, og fortsætter:

– At blive kvalificeret til et CE-mærke er så omfattende, at de kvistproducenter, der ikke består kravene, ganske enkelt vil blive bedt om at lukke deres produktion. Derfor bør forbrugere i fremtiden holde nøje øje med, om deres kvistproducent er CE-godkendt.

Yderligere informationer fås hos Thorstein Rasmussen, Quattro Færdigkvist, på tlf.: 55 45 00 78
info@tagkviste.dk | www.tagkviste.dk

Billedtekst: Et CE-mærke er en garanti til forbrugerne, som nu kan være sikker på, at produktionen af en tagkvist opfylder alle kvalitetssikringskrav, siger Thorstein Rasmussen, Quattro Færdigkvist.

Billeder og filer:
img_0798.jpg (3648×2736, 1667 kb, download)

Vælg den rigtige tagkvist

Gode råd til forbrugerne om kviste, og tillige et link til et simuleringsprogram, hvor man selv kan indsætte de forskellige kvisttyper på et modelhus.

En tagkvist skaber ikke bare lys og rummelighed. Den giver også ejendommen sit eget karakteristiske præg. Men inden man går i gang med en sådan tilbygning, bør boligejeren sætte sig grundigt ind i hele processen, og herefter foretage præcis de valg, der opfylder drømmen om den rigtige kvist.

– Eksempelvis ser vi ofte kedelige eksempler på kviste, der er dimensioneret helt forkert i forhold til bygningen, fortæller Thorstein Rasmussen fra virksomheden Quattro Færdigkvist, der er specialist i opførelse af kviste. For at boligejerne kan imødegå et sådant problem, men også få tænkt hele byggeprocessen grundigt igennem, videregiver Thorstein Rasmussen hermed nogle gode kvist-råd:

1: Se på ejendommen
Hvilken type kvist skal vælges og i hvilken størrelse? Sammenlign eventuelt med lignende ejendomme, og se, hvordan en kvist her tager sig ud. Se især på proportionerne og fornem størrelsen på boligen og de eksisterende vinduer. Kvistvinduer skal som hovedregel være lidt mindre end facadevinduerne.

2: Check regler og servitutter
Vær især opmærksom på redningsåbninger, ventilation, isoleringskrav, bruttoetageareal, højde, fremspring, nabogener samt krav i lokalplan.

3: Design og udformning
– Tegn kvisten ind på en facadetegning. Ser det ikke rigtigt ud her, så bliver det det heller ikke i virkeligheden. Husk “slankhed” er elegant, der er ikke noget værre end en klodset kvist. Forlang derfor, at leverandøren udarbejder en produktionstegning før den endelige fastlæggelse af udseende/konstruktion.

4: Materialer
Tænk på at en kvist er meget svær at vedligeholde, fordi den sidder et besværligt sted. Traditionelle materialer var og er zink og kobber og i nyere tid aluminium. Vær meget forsigtig med at vælge forskellige pladematerialer. Kviste beklædt med træ kan være smukke, men også vedligeholdelseskrævende.

5: Vinduer og døre
Vinduer og døre i kviste skal have samme proportionering som resten af husets. Hvis ejendommen har sprosser med kitfals, bør de også indgå i kvisten, selv om de er lidt dyrere. Der kan til nød anvendes energisprosser, men de er ikke så elegante, og giver problemer når termoruden punkterer.
Byggeskadefonden har en række anvisninger omkring det konstruktive. Og flere råd fås på www.tagkviste.dk, hvor der i øvrigt findes en simulator, hvor alle gratis kan indlægge forskellige kviste på et modelhus for at få inspiration.

Yderligere informationer fås hos Thorstein Rasmussen, Quattro Færdigkvist, på tlf.: 55 45 00 78
info@tagkviste.dk | www.tagkviste.dk

Billedtekst: – En tagkvist giver både lys og rummelighed. Men sørg for at få tænkt alle faserne grundigt igennem inden byggeriet igangsættes.

Billeder og filer:
img_0676.jpg (3264×2448, 3367 kb, download)

Quattro Færdigkvist – vinder stor ordre

Den sjællandske kvistfabrik skal levere 154 færdigkviste til Boligforening.

Køge Almennyttige Boligforening (KAB) gennemfører indtil årsskiftet 2012/2013 vindues og kvistudskiftning under ledelse af rådgivningsfirmaet Torkil Laursen A/S.

Opgaven, som forestås af entreprenørfirmaet Faxesnedkeren A/S, forløber i én lang etape startende i august og frem til årsskiftet. hvor der udskiftes vinduer og døre i 97 lejligheder. Heraf skal 77 lejligheder have 2 nye kviste hver, og den opgave skal den sjællandske kvistfabrik Quattro Færdigkvist levere.

At valget faldt på den sjællandske kvistfabrik er ikke tilfældigt. For Quattro Færdigkvist er den første udbyder i branchen, som allerede er klar til at blive CE-mærket, når denne ordning om kort tid vedtages i EU. Tillige har fabrikken netop gjort sig bemærket med en nyudviklet kvist, der er den mest energivenlige på markedet.

– At kombinere æstetik og arkitektur med den absolut bedste isolering er en vanskelig, men ikke umulig ting. Isoleringen er gjort muligt uden at skæmme kvisten med tykke beklædninger i siderne. Hjørnestolpen niveaudeles som standard så den syner mindre – og derved bevarer kvisten sin elegance. Dette er især vigtigt for små kviste som netop er tilfældet i dette her byggeri, hvor vinduerne blot måler 90×90 cm, fortæller Thorstein Rasmussen, der er ansvarlig for salg og marketing hos Quattro Færdigkvist.

De 2 første kviste til prøvehuset er allerede produceret og monteret. Så nu mangler der blot 152.

Yderligere oplysninger fås hos Thorstein Rasmussen, Quattro Færdigkvist, på telefon 55 45 00 78.
thorstein@tagkviste.dk | www.tagkviste.dk

Billedtekst: Lejerne i boligforeningen kan snart glæde sig over nye kviste, som er top-isolerede samtidig med at den elegante facade er bevaret.

Har du spørgsmål?

Vi ser frem til at høre fra dig

    Her bor vi

    Se vores adresse nedenfor

    Quattro House Denmark

    Du er altid velkommen til at kontakte os