Skip to main content

Opmåling

På eksisterende ejendomme er det vigtigt at der foretages opmåling på tagkonstruktionen. Det er ikke godt nok blot at måle på bygningstegninger, da ingen ved om virkeligheden ligner tegninger. Kun ved nybyggeri kan spærtegninger, facade og snit i tagkonstruktiondanne grundlag for producering af kviste. Opmålingforetages af lokal tømrer/fagkyndig eller via vores konsulenttjeneste.

Hvilke mål skal Quattro bruge for at kunne producere kviste i de rigtige mål?

1. Breddeangivelse på kvist:
Bredden på kvisten kan enten tilpasses en eksisterende spærafstand eller et ønsket vinduesmål.

Spærafstand:
Hvis udganspunktet er en eksisterende spærafstand skal vi bruge det frie mål i mellem spær. Det kan være et enkelt spærfag der ønskes udnyttet eller flere spærfag, hvor der etableres udveksling så kvisten kan blive breddere. Kviste kan, alt efter type, produceres i op til 7-8 m bredde. Kvistflunke monteres som regel på inderside af spær vha, medfølgende vinkelbeslag, men ved meget smalle spærafstande, hvor man ønsker at udnytte afstanden optimalt kanflunke monteres ovenpå spær så hele spærafstanden udnyttes.

Vinduesmål:
Hvis udgangspunktet er et ønsket vinduesmål, oplyses dette og vi udregner hvilken spærafstand du skal tilvejebringe i din tagkonstruktion. Som regel skal kvistens vinduer flugtefagtakten fra underliggende facade. Husk at kvistens vindue ikke altid skal være lige så højt som underliggende vinduer i ejendommen. Tommelfingerreglen siger at kvistensvindue max må være 4/5 af underliggende facadevinduer. Hvis der sidder dannebrogvinduer i facaden, reduceres højden som regel med 1/3, dvs.de øverste kvardratiske rammer droppes ikvistvinduet. Sprosseopdeling skal være således at glasformater bibeholdes så vidt muligt som resten af ejendommens vinduer.

2. Højdeangivelse på kvist:
Højden bestemmes ud fra ønsket vinduespladehøjde i kvist samt ønsket loftshøjde. Dog skal betragtning om højde i forhold til underliggende vinduer tages med, se ovenstående.
Det indvendige gipsloft ligger som regel ovenpå vinduet, dog kan der laves et overstykke hvis dette er nødvendigt for at opnå ønsket loftshøjde. Dette har dog konsekvenser for det udvendige udseende på kvisten, da der så vil fremkomme et frisestykke over vindue som ikke altid er lige elegant.
Ved altan- og dørkviste skal man være opmærksom på at døren som regel vil starte 10-20 cm over færdigt gulv, hvorfor døren sjældent skal være højere end ca 2 m, da det ellersbliver for voldsomt at se på.

3. Taghældning på huset:
På eksisterende ejendomme er det vigtigt at taghældningen måles konkret på alle spær, hvor der ønskes kviste. Graden kan sagtens variere fra spær til spær og gør den det, måman vælge et gennemsnit og så i forbindelse med montagen (ved ilægning af kvistramme) sørge for at oprette lægter omkring til den besluttede grad. Kvistene produceres megetpræsist og der er ikke mulighed for meget finjustering på stedet. Derfor skal graden passe indenfor +/-½ grad.
Graden måles bedst på overkant af lægter eller tagbeklædning, da der kan foretaget opretning på overside af spær.

4. Tagkonstuktion på huset:
For at kunne producere den rigtige kvist er det vigtigt at vide følgende om husets tagkonstruktion: Er der undertag? Hvilken type tagmateriale ligger der på tag? Er der specielle forhold, så som skalke, svaj eller trempelkonstruktion hvor kviste skal placeres. Specielt ved altan-/dørkviste skal vi have en detalje af evt. opskalkning, så kvistenkan følge denne.

5. Valg af kvisttype:
Det er vigtigt at du vælger en kvisttype der falder naturligt ind i omgivelserne.
Herunder er følgende at tage stilling til:
– Tykkelse på hjørnestolper
– Valg af udhæng
– Valg af gesimser
– Størrelse på vinduer/døre samt sprossering
– Valg af overflader, Tagpap, zink, kobber, tagplader, tagsten mv.
– Glas i flunker -passer det til ejendommen?
– Valg af farver på vinduer/døre
– Valg af træhjørnestolper og træspejl eller beklædning af disse medzink, farvet alu, kobber mv?
– Valg af placering på tagflade med hensyn til fagtakt i den underliggende facade.

Se meget mere om æstetik og valg af den rigtige kvist i Kvistens Håndbog.

6. Levering og opkraning:
Kvistene leveres altid med lastvogn med påsiddende kran. Det er vigtigt for os, at vide lidt omkring tilkørselsforhold og afstand til fjerneste kvistlokation. Dvs vi skal bruge et mål frahvor lastbil kan parkere og hvor langt der er til bagerste kvist, samt hvilke forhindringer der er på vejen (luftledninger, andre bygninger mv. Det bedste er at sende os en oversigtsplan med angivelse af højder.

Kviste kan også bare leveres ved fortorvskant og I kan så selv forestå opkraning via lokal vognmand, når I er klar. Via hvor konsulenttjeneste tilbyder vi at foretage opmåling og afklaring af alle ovenstående forhold for 2500 + moms. Herved overtager vi ansvaret for alle mål og kan samtidig rådgive dig om valg af korrekt kvist samt afklare andre spørgsmål i fbm. dit kvistprojekt.

Ydermere kan vi som noget nyt tilbyde projekthjælp, der ud over ovenstående også hjælper dig med myndighedsgodkendelsen.

Læs mere om projektservice her.