Quattro Tagkvist

Quattro Tagkvidt har gennem de sidste 25 år produceret og leveret tusindvis af tagkviste til den danske bygningsmasse og var således de første og eneste på det danske marked i hen ved 15 år før de første konkurrenter meldte sig på banen. I løbet af de første 15 år vendte Quattro tankegangen hos de danske tømrermestre, fra at bygge kviste på stedet, til at købe dem fiks og færdige. Dette er i høj grad lykkedes, således at der i dag er plads til adskillige producenter af færdigkviste. Quattro har dog stadig førertrøjen på og bestræber sig hver dag på at udvikle og forædle kvistprodukterne, således at de lever op til nutidens strengere krav til isolering samtidig med at kvistene stadig fremstår som et elegant bygningselement. Quattro er først med nye design og konstruktive løsninger og alt publiceres i Håndbogen: Kvistens ABC, som opdateres hvert 2. år, samt på hjemmesiden som løbende udvides med de nye tiltag. På denne måde kan alle interesserede følge med i de nyeste teknikker og metoder og skulle man vælge en anden leverandør af sine kviste end Quattro, kan man henvise hertil.

Hele oplevelsen af at bestille og modtage en færdigkvist arbejder Quattro målrettet med, således at hele kæden –fra bygherre til tømrermester over trælasthandel er orienteret om sagens forløb og status. På denne måde sikres det at alle ved hvad der er bestilt og aftalt og således kan alle glæde sig over den færdige løsning. Førhen vidste man ikke rigtig hvordan kvisten kom til at se ud før den var færdig. I dag bygges der intet før kvisten er godkendt på tegnebrættet.

Quattro Tagkvist skræddersyr kviste, så de passer til særlige ønsker om arkitektur, størrelse og anvendelse. Fælles for alle firmaets kviste er, at de leveres monteringsklare og blot skal løftes på plads med en kran.

Quattro Tagkvist tilbyder desuden at være med under hele byggeprocessen, og firmaets rådgivningstjeneste kan yde professionel vejledning og på den måde nedbringe en bygherres tidsforbrug til byggestyringen.

Firmaets produkter fremstilles under ordnede forhold i moderne produktionslokaler. En rationel og effektiv serieproduktion sikrer en høj og ensartet kvalitet.
Som specialist er Quattro Tagkvist altid opdateret omkring byggemyndighedernes krav til energimæssige korrekte løsninger, stabilitet, redningsåbninger, rumindretning, ventilation og myndighedstegninger.

Har du spørgsmål?

Vi ser frem til at høre fra dig

    Her bor vi

    Se vores adresse nedenfor

    Quattro House Denmark

    Du er altid velkommen til at kontakte os