QuattroPLUS+

Glem alt om kuldebroer, linjetab og klodsede kviste med tykke flunke. Quattro har udviklet sig til en ny og kontroversiel kvistkonstruktion hvor alle aspekter tilgodeses. Det nye kvistkoncept sigter efter en u-værdi i flunke på max 0.20 W/m²K og i tag på max 0.15 W/m²K. Vel at mærke uden at det påvirker tykkelsen. Konceptet har fået navnet QuattroPLUS+, hvilket signalerer at her er tale om et lav-energikoncept.

Udviklingsarbejdet har været i gang siden det første 2010 reglement kom i høring. Allerede her stod det klart, at der ville ske væsentlige stramninger i energikravene til bl.a. kviste. Dette har betydning for slankheden og elegancen ved mindre kviste og kviste på helstøbte ejendomme. Mange kommuner kræver nu en U-værdi i flunke på max 0.20 W/m²K, hvilket svarer til 200 mm traditionel λ 37 isolering. Dette giver en samlet flunktykkelsen på 251 mm og en hjørnestolpe på ca. 221 mm, (Se fig.1). Dette er alt for tykt til mindre kviste, det efterlader ikke meget plads til vinduet.

QuattroPLUSkvist
Hjørnestolpe tyk
Hjørnestolpe tynd

Hjørnestolpens tykkelse har stor indflydelse på kvistens udseende.

QuattroPLUS+ går fra 221 mm og ned til 115 mm.

Quattro Færdigkvist har via en videnskupon fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen kunnet trække på faglig ekspertise hos bl.a. Teknologisk Institut for beregninger af de nye konstruktioner, således at dugpunkter og U-værdier kunne testes. Det nye konstruktionsprincip baseres på følgende hovedområder:

Alt træ er pakket ind i isolerende materiale og kuldebroer er derved ikke-eksisterende.

Der er ingen organiske materialer i kvistens yderste og udsatte lag.

Skotrende og vandrende er altid nedsænket i forhold til lægteplanet.

Zinkbeklædning er fuldt ventileret med dræn til bagsidekondens.

Vinduer er A-mærket og linietab er optimeret med en 3-trins fugeløsning.

Rockwools Udviklingsafdeling har medvirket i udviklingen med sparring omkring både nye og kendte isoleringsmaterialer, og har leveret data til brug for de forskellige brandtekniske og varmemæssige udregninger foretaget af Teknologisk Institut i Århus.

Resultatet taler for sig selv:
En slank og elegant kvistløsning der kan anvendes ved mindre kviste og ved ejendomme med følsom arkitektur. Den samlede kvistflunk i QuattroPLUS+ er blot 145 mm og hjørnestolpen kun 115 mm, (se Fig). Dette er revolutionerende udvikling til glæde for dansk arkitektur.

QuattroPLUS er udviklet i samarbejde med:

DK SMALL 18MM RGB
Nyt billede (1)
RationelRockwool