Er du brandsikker på din kvist?

Flammer

Skal du have en kvist på dit parcelhus gælder der lempelige regler, hvad angår brand, men har du en ejendom i mere end 1 etage, bor i taglejlighed eller byejendom, skal du være opmærksom. Du har som bygherre det endelige ansvar for de bygningsmæssige ændringer du foretager dig på ejendommen.

Du skal være opmærksom på, at hvis du placerer en kvist tæt på nabo gælder der særlige brandkrav til kvistens konstruktioner, (se Kvistens ABCDE for særskilt afsnit herom) men der gælder også særskilte regler til kvisten helt generelt. Dette fremgår af kapitel 5 i bygningsreglement 2010, hvor der henvises til Erhvervs- og Byggestyrelsens ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri”, hvor der angives hvilke konstruktioner der opfylder lovkrav.

Der er særlige krav til udvendige vægoverflader jf kap. 5.2. Spredning af brand og røg til andre brandmæssige enheder skal forhindres i den tid, som er nødvendig for evakuering af personer/beboere. Ligeledes skal overflader udføres på en sådan måde, at de ikke giver et væsentligt bidrag til brandspredningen.

Det drejer sig altså om dig og din families sikkerhed.

Krav til materialer i udvendige vægoverflader for anvendelseskategori 1-6:

Bygninger i 1 etage:
Klasse D-s2,d2(Klasse B-materialer)
Gulv højest 5,1 m over terræn:
Klasse K1 10 B-s1,d0(Klasse 1 beklædninger)
Gulv i øverste etage mindre end 22 m over terræn:
Klasse K1 10 B-s1,d0(Klasse 1 beklædninger)
Højde til gulv i øverste etage mere end 22 m over terræn:
Klasse K1 10 B-s1,d0(Klasse 1 beklædninger)

Så altså, ingen vindtæt pap eller træbaserede vindspærrer i konstruktion i over 1 etage. Det skal være ubrandbart som f.eks udvendig gips eller cementbaseret produkter klassificerede som klasse 1 beklædning.

Det fremgår også af Byggeskadefondens datablad:
byggeskadefonden

Brandnote:
Brandnote

Så husk, vælg altid en kvistproducent der har en klasse 1 beklædning som vindspærre, så har du ingen bekymringer.
Det kunne være en Quattro, der altid opfylder lovkravene. De er ikke bare vindtætte, men også brandsikre.

Snit i flunk med klase 1 beklædning som vindstandsende lag