Drømme fører til udvikling.

Drømmer du om kviste på din ejendom, drømmer vi om din medvirken.

Quattro Tagkviste er i færd med at udvikle fremtidens kvistkoncept baseret på et nyt banebrydende opbygnings- og konstruktionsprincip som skal tage højde for bl.a.:

-Optimering af energi.

-Minimering af vedligeholdelse.

-Mangfoldighed i kvistudformninger.

-Genanvendelighed i valg af materialer.

-Designprincipper.

-Optimering af konstruktionsprincipper.

-Optimering i fremstillingsprocessen.

 

Vi involverer flere offentlige instanser samt vidensinstitutioner til at vurdere muligheder i de nye principper.

Men vi har også brug for at gennemføre flere pilotprojekter. Her kommer du ind. Vi søger efter bygherrer der er på vej til at gennemføre kvistprojekter på deres ejendom. Du får din kvist på favorable vilkår mod at deltage i projektet, som bl.a. vil bestå i aflæsning og indrapportering af klimaets påvirkninger på de nye konstruktioner over 3-4 år. Vi har brug for projekter på både enfamiliehuse samt etageejendomme. Vi har brug for at kunne montere projekter på tage med forskellige orienteringer og højder over terræn.

Vi er stadig på et indledende stade, men da udvikling tager tid, vil vi gerne, allerede nu, se om det er muligt at tiltrække tilstrækkeligt mange pilotprojekter med forskellige konditioner.

Derfor, hvis du er interesseret, udfyld venligst vedhæftede ansøgning eller send en e-mail til  frank@tagkviste.dk

Du kan også give os et ring.

Ansøgningsfrist.

Ansøgning skal være os i hænde senest den 30-05-2017. Vi forventer at afgive et foreløbigt svar på din ansøgning, inden vi går på sommerferie. Herefter vil vi invitere dig/Jer til et møde på virksomheden, hvor de nærmere konditioner for forsøgene vil blive gennemgået og aftalt.

 

Vi venter spændt på at høre fra dig.

 

Ansøgning:

Navn:                                  __________________________________________________________

Adresse:                              __________________________________________________________

Tlf:                                      __________________________________________________________

E-Mail:                                __________________________________________________________

Byggeradresse:                   __________________________________________________________

 

Kort beskrivelse af dit kommende projekt:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projektgrundlag vedhæftet:____

Hvis du endnu ikke har udarbejdet et projekt, hjælper vi gerne hermed.