10 gode råd

Indretning eller ombygning af tagetage.
1: Lær ejendommen at kende
2: Overvej behovene for ejendommen som helhed.
3: Fastlæg målene for ejendommen.
4: Brug rådgivere.
5: Få overblik over økonomien.
6: Afsæt god tid til forberedelserne.
7: Vær kvalitetsbevidst.
8: Gå i dialog.
9: Husk kommunikation.
10: Samarbejd om problemerne.

1: Lær ejendommen af kende
Ja, du/I mener vel nok I kender Jeres hus. Men ved ny – eller nyindretning af tagetagen, er det en god ide at kigge en gang til på ejendomme, nu set i lyset af den forestående opgave.

Det gælder særligt:
– Ejendommens arkitektur.
– Ejendommens eventuelle karakteristika.
– Har ejendommen en fagtakt, f. eks hul/vindue – pille – hul/vindue – pille osv.?
– Er der specielle muligheder og potentialer?
– Særlige bevaringsforhold.
– Er det kun tagetagen, eller er der øvrige istandsættelses – vedligeholdelsesmæssige
forhold?

2: Overvej behovene for ejendommen som helhed.
Der bør foretages en samlet vurdering af ejendommen.

Det gælder særligt:
– Skal/kan udformningen af tagetagen være med til at hæve den samlede ejendoms
udseende.
– Tagetagen er et aktivt for den samlede ejendom.
– Hvad er det for rum der ønskes i tagetagen?
– Er der særlige krav til disse rum?
– Overvej lysindfald i den nye tagetage, entre via gavlvinduer, ovenlys eller kviste.
– Er der særlige forhold der gør at elementer på taget skal placeres bestemt på taget?
– Trappen skal placeres hensigtsmæssigt oftest midt i huset, da det giver den bedste
mulighed for indretning i tagetagen.
– Søg hjælp og viden bl.a. hos leverandører. De fleste har gode hjemmesider med
konstruktive oplysninger, der kan hjælpe i beslutningsprocessen.
(f. eks kvistens ABC – Vinduets ABC m.v.

3: Fastlæg målene for ejendommen.
Gør Jer overvejelser om hvordan boligen skal fungere efter en ombygning. Tag ikke dårlige vaner med over i et nyt byggeri. Sørg for en god og naturlig sammenhæng af husets rum. Hvad har I egentlig brug for af rum, og hvad funktion skal de enkelte rum opfylde?

/a>4: Brug rådgivere.
Det er ikke blevet lettere at bygge om. Der er stadig skærpede krav, og byggemyndigheder kræver stadig mere dokumentation i en byggesag, herunder:
– Krav til energimæssige korrekte løsninger i henhold til nye bestemmelser pr 1-4-06
– Krav til stabilitet.
– Krav til redningsåbninger.
– Krav til rumindretning.
– Krav til ventilation.
– Krav til myndighedstegninger.

Herudover er det nødvendigt at have sikkerhed for at de kontrakter/aftaler man indgår med håndværkere/entreprenører er holdbare og helst meget entydige. Ekstra krav fra håndværkere i byggeforløbet kan blive endog meget kostbart. Det kræver et godt udbudsgrundlag.

5: Få overblik over økonomien.
Det er vigtigt at få et godt overblik over hvad det for en økonomi man begiver sig ud i. Stil et budget op for alle ydelser der indgår i byggeriet, og her vil rådgivere være en god hjælp.

Hvis der indgår en del eller meget eget arbejde, sørg for at beskrive grænsefladerne op til de arbejder der skal udføres af de professionelle entreprenører.

6: Afsæt god tid til forberedelserne.
Godt begyndt er halvt færdigt, hav det i tankerne. De bedste resultater af et ombygningsprojekt opnås gennem et velforberedt og veltilrettelagt forløb. Sørg for at gennemgå jeres løsninger flere gange for at sikre at det nu også er det rigtige valg.

Ting og særligt gode ting tager tid. Myndighedsbehandling kan være langsommeligt, og lige nu kan det være svært at skaffe materialer. Undersøg disse forhold, så byggeriet planlægges med den indhentede viden.

7: Vær kvalitetsbevidst.
Der er rigtig mange materialer og løsningsmuligheder på markedet. De er ikke alle lige gode, og det kan være dyrt at vælge øjeblikkelige billigere løsninger. Huse står jo oftest i rigtig mange år, så det skal også kunne holde, og billige løsninger kan vise sig f. eks at være meget vedligholdelseskrævende eller kræve udskiftning længe før den normale levetid for konstruktionerne.

Søg viden – dels hos rådgivere, Byggecentrum, via Byg-erfa blade mv.

8: Gå i dialog.
Selvom man synes at man har et godt projekt, kan det altid svare sig at gå i dialog, dels med tilknyttede rådgivere, men også de udførende entreprenører, som alle har en stor erfaring at øse af. Gode løsninger kan altid blive bedre. Undersøg også hos myndighederne hvad man kan og ikke kan. Udover BRS kan der også være lokalplaner eller andre lokale bestemmelser der skal følges. Det vil være ærgerligt at have planlagt f. eks kviste på ejendommen, og så må man slet ikke. Der er også forskellige højder og afstande der skal overholdes.

9: Husk kommunikation.
Det er væsentlig for en vellykket byggesag at der er god kommunikation mellem byggeriets parter. Sørg for at alle er informeret om væsentlige dispositioner der måttes foretages undervejs i byggeriet, da alt, ned til mindste detalje, ikke kan planlægges på forhånd. I modsat fald kan der opstå irritation mellem parterne og derved er der risiko for fejl.

Derfor:
– Aftal en tidsplan, som alle er enige om, før der bygges.
– Aftal en rateplan, hvornår der skal betales for hvad til hvem før der bygges.
– Hold byggemøder, hvor terminer aftales før byggeri.
– Sørg for at ændringer aftales skriftligt inkl. den medførte økonomi, besparelse eller
merudgift.

10: Samarbejd om problemerne.
Skab et godt og åbent klima mellem parterne i byggeriet. Præciser hvem der gør hvad og hvornår. Der opstår altid problemer, men hvis man er startet godt – på et godt grundlag, vil det også være muligt at løse problemer undervejs i fred og fordragelighed, så byggeriet kan skride frem efter den aftalte plan.

Se også de gode kvistråd her.