SKAL-kviste

SKAL-kvisten(20)

Giv de gamle kviste et ansigtsløft med et nyt, friskt betræk.

Quattro introducerer SKAL-kvisten:

IMG_0688

Du tror det sviner..
Men nej – ikke nødvendigvis, for Quattro Færdigkvist har udviklet et helt nyt koncept i kviste.

Mange kviste har en indretning, der vanskeliggør og fordyrer en udskiftning. Er der fx indrettet køkken med overskabe og fliser ud i kvisten, skal hele køkkenet formentlig renoveres, hvis kvisten skiftes. Det kan også være, at kvisten er intakt indvendig og det medfølgende svineri, ved udskiftning vil undgås.

En færdigkvist kræver at du fjerner den gamle og monterer den nye med hvad deraf følger af
indvendige arbejder, med lysninger og loft samt efterfølgende malerbehandling.

Vælger du en SKAL-kvist sænkes denne ned over din gamle afklædte kvist. Skallen behøver ikke at være den samme type som du havde, du kan også skifte ”arkitektur” hvis anden type passer bedre på din bolig eller lejlighed. Der er kun udvendige arbejder, så udskiftningen bemærkes ikke inde i huset, dog vil de nye SKAL-kviste have bedre isolering og være mere tætte end de gamle, dette vil helt sikkert forbedre indeklimaet.

Nemt og let

Hvordan gøres det?. Et eksempel:
Vi har en boligblok med ejerlejligheder, hvor der er indrettet køkken ud i kvistene, så det vil medføre store udgifter at fjerne kvistene og opsætte nye. Køkkenerne skal bygges om, men ved at vælge SKAL-kvisten røres der slet ikke ved køkkener, og der er derved en meget mere beskeden økonomi forbundet med at udskifte kvistene.

Gammel kvist

De gamle kviste er desuden udført forkert i zinkbeklædninger, således at de er utætte og under opløsning, hvis der ikke gribes ind.

køkken2
køkken
De gamle kviste er med indrettet køkken, både skabe og fliser.

Hvis du mener en SKAL-kvist er løsningen, tager vi en drøftelse på din ejendom og vurderer mulighederne, samt foretager den nødvendige opmåling. Herefter udarbejdes en produktionstegning, der viser den løsning vi har aftalt med de nødvendige detaljer, så din håndværker kan montere selve kvistene og montere de medfølgende løsdele.

Tegning

Eksempel på produktionstegning med udformning på ny kvist samt detaljer til fastgørelse på gammel kvist.

Når kvistens udformning ligger fast, produceres SKAL-kvistene, og bringes ud på byggepladsen til aftalt tid. Alt efter opgavens karakter kan man enten opsætte traditionelt stillads eller bruge en platform. Vi kan hejse direkte op på taget til din håndværker, men hvis der er flere kan man også vælge arbejdsplatform med kran.

IMG_0680
I dette tilfælde er valgt arbejdsplatform med kran.

Den gamle kvist bliver klædt af, hvilket betyder at zinkbeklædning og underlag fjernes, så kun indvendige vægge og loft står tilbage, sammen med konstruktionen.

IMG_0686

Den gamle tagisolering fjernes. Hvis der er undertag kontrolleres dette for tæthed og selve konstruktion kontrolleres for råd og svamp, som i påkommende tilfælde udbedres inden der gås videre.

IMG_0685
Den gamle konstruktion forsynes med ny isolering og SKAL-kvisten gøres klar til ophejsning.

IMG_0688 (1)
SKAL-kvisten er beklædt udvendigt med zink og isoleret i egen konstruktion, så du får både isolering i den gamle kvist samt ekstra i skallen.

Skalkvisten er nu hejst ned over den gamle kvist, og nu skal der blot færdigmonteres omkring med vandrender og frontinddækning. Herefter kan tagbeklædning lægges rundt om kvist og den er helt færdigt. Du har intet mærket i huset og det hele er overstået på samme dag.

IMG_0690
Vandrender monteres på kvist og kvistramme.

SKAL-kvist
Frontinddækning og hjørnekapsler påsættes og kvisten er færdig!.

Der følger udførlig montagevejledning med kvistleverancen så montage foregår let og nemt.

Har du et egnet projekt, så send os lidt informationer for at se om SKAL-kvisten passer ind.
Vore arkitekter er altid klar til at bistå dig i hele forløbet, så du sikrer dig at det perfekte resultat opnås og ikke mindst:
– At kvistene passer og understøtter karakteristika for din ejendom.
– At de konstruktivt er korrekt udformet.

Du kan søge mere inspiration i vores håndbog: Kvistens ABCDE og du er velkommen til at ringe om få en snak med vore byggesagkyndige.