Fladtagskviste

Fladtagskvist1748

View Gallery

Fladtagskvisten leder tagvandet
bagud, og ned langs siderne af
kvisten. Tagbeklædningen er som
regel 2 lag tagpap, men kan også
være zink/kobber med stående
false.

Fladtagskvisten er især
velegnet ved meget brede kviste,
hvor kvistens tag ellers kan blive
meget dominerende.

View Gallery

Fladtagskviste-2
Fladtagskviste-2a

View Gallery

Fladtagskvist6

View Gallery

Fladtagskvist12

View Gallery